Μαίρη Λίντα: «Ο άνδρας μου με έχει σακατέψει στο ξύλο. Ποιος άνδρας δε δέρνει τη γυναίκα του;»