ΔΕΗ: Υπάρχει ανάγκη για αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος

Πρόταση για αυξήσεις των τιμολογίων της ΔΕΗ στο συνέδριο του Economist