Αγελάδα γίγαντας κάνει βόλτες μαζί με το υπόλοιπο κοπάδι και ξεχωρίζει